Praktiniai patarimai verslui

Fondia
Aktualu 2020-03-25

Privatumas
Darbo teisė

Praėjusi savaitė pasižymėjo didžiuliu teisinės informacijos srautu. Kadangi su esama situacija dar turėsime trumpiau ar ilgiau susigyventi, sudėliojau glaustą checklist‘ą verslui, jog kažkas nebūtų pražiūrėta tame sraute.

 • Užtikrinkite darbuotojams maksimaliai saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas - dezinfekcija, socialinio atstumo laikymasis, asmeninės apsaugos priemonės.

 • Jeigu jūsų darbuotojai dirba nuotoliniu būdu, susitarkite dėl to (i) padarydami darbo sutarties pakeitimą; arba (ii) priimdami įsakymą ir gaudami darbuotojo sutikimą. Taip pat aptarkite tokio darbo sąlygas.

 • Jeigu matote, kad darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę bendradarbių sveikatos saugumui, raštiškai pasiūlykite dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbuotojas atsisako ar nepateikia atsakymo – nušalinkite jį.

 • Jeigu darbuotojui negalite suteikti darbo – tinkamai įforminkite prastovą ir pasinaudokite valstybės teikiama subsidija, plačiau čia.

 • Nepamirškite užtikrinti darbuotojų asmens duomenų apsaugos - informacija apie sveikatos būklę, keliones yra jautri informacija.

 • Pasinaudokite Invega siūlomais finansiniais sprendimais – kredito garantija, paskola, palūkanų kompensavimas.

 • Peržiūrėkite turimas sutartis, įsivertinkite poreikį, pagal sutarčių ir teisės aktų nuostatas priimkite sprendimus (laikino sustabdymo, informavimo apie force majeure, valstybės veiksmus, persiderėjimo, nutraukimo).

 • Derėkitės su patalpų nuomotojais dėl nuomos mokesčio pakeitimo CK 6.487 str. 1 d.

 • Sutarčių ir kitų dokumentų pasirašymui naudokite el. parašą – gosign.lt, dokobit.com.

 • Akcininkų susirinkimus organizuokite nuotoliniu būdu ar atitinkamo organo sprendimu nukelkite vėlesniam laikui.

 • Esant poreikiui pateikite VMI prašymus dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, plačiau čia.