Nuomos mokesčio kompensacija

Fondia
Aktualu 2020-05-13

Paraiškas dėl nuomos mokesčio kompensavimo galima teikti jau nuo gegužės 4 d., tačiau vis dar sulaukiama daug teorinių bei praktinių klausimų dėl galimybės pasinaudoti šia kompensacija. Pateikiame trumpus atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus.

Kam skiriama kompensacija?

Nuomininkams – įmonėms ir verslininkams, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra įtraukta į draudžiamų vykdyti veiklų sąrašą.

Kas yra kompensuojama?

Subsidijos objektas yra nuomos mokestis ir su nuoma susijusios išlaidos pvz. komunalinės išlaidos, apyvartos, marketingo ar panašaus tipo mokesčiai nuomotojui.

Kokio dydžio yra nuomos mokesčio kompensacija?

Maksimali kompensacija - 50 proc. 2020 m. vasario mėn. taikyto nuomos mokesčio dydžio.

Už kokį laikotarpį skiriama nuomos mokesčio kompensacija?

Nuo 2020 m. kovo 16 d. – iki karantino pabaigos + 60 k. d. (bet ne ilgiau nei 2020 m. gruodžio 31 d.).

Kokius dokumentai reikalingi?

 • Registrų centrui pateiktos finansinės ataskaitos už 2019 m.

 • Registrų centre registruota nuomos sutartis

 • Sąskaitos ar kiti mokėjimo už nuomą dokumentai

 • SVV deklaracija

 • Susitarimas tarp nuomotojo ir nuomininko dėl nuolaidos nuomos mokesčiui

Į ką atkreipti dėmesį susitarime su nuomotoju dėl nuolaidos?

 • Susitarimas turi būti rašytinis

 • Susitarimas neprivalo būti registruotas Registrų centre

 • Susitarime rekomenduojame aiškiai nurodyti, kokiems mokesčiams taikoma nuolaida (nuomos, marketingo, apyvartos ir pan.)

 • Rekomenduojame nuolaidos taikymo terminą nusirodyti aplinkybėmis, ne konkrečiomis datomis, pvz. karantino pabaiga + 60 k. d.

Kokios pagrindinės sąlygos nuomos mokesčio kompensavimui

 • Nuomotojas po karantino paskelbimo datos yra sumažinęs nuomos mokestį pareiškėjui ne mažiau kaip 30 proc. Jeigu nuomotojas nesideri/nesutinka, nuomininkas gali imtis (jeigu yra atitinkami sutartyje ar Civiliniam kodekse numatyti pagrindai) teisinių priemonių nuomos mokesčio sumažinimui.

 • Nuomos sutartis, kuri pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu turi būti galiojanti ir įregistruota VĮ Registrų centre

 • Nuomotojo išrašytos PVM sąskaitos–faktūros, pagal kurias skaičiuojama kompensacija, yra pateiktos į VMI i.MAS

 • Nuomininko vykdoma pagrindinė veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo arba yra uždraustos ir kurių draudimo laikotarpiu jis nevykdė

 • Nuomininkas ir nuomotojas nepriklauso tai pačiai įmonių grupei

 • Nuomininko metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. EUR arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. EUR.

Pritaikius karantino švelninimo priemones veikla nebebuvo ribojama, ar galima pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją?

Taip, aplinkybė, kad tam tikra veikla karantino laikotarpio pradžioje buvo uždrausta, tačiau švelninant karantiną tapo leidžiama, neturi įtakos nuomos mokesčio kompensacijos skyrimui ir mokėjimui, jeigu nuomininkas tokios veiklos jos draudimo laikotarpiu nevykdė.

Karantino metu buvo uždrausta pagrindinė veikla, tačiau buvo vykdoma ne pagrindinė veikla, ar galima pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją?

Taip. Nuomos mokesčio kompensacijos skyrimui ir mokėjimui įtakos neturi aplinkybė, kad nuomininkas nevykdydamas karantino laikotarpiu uždraustos savo pagrindinės veiklos, vykdė nepagrindinę karantino metu neuždraustą veiklą.

Ar INVEGA priima kreditines sąskaitas?

Ne.

Kur pildyti paraišką?

https://nuoma.invega.lt/login

Paraišką privalo pildyti nuomininko vadovas.

Ar informacija apie išmokėtą kompensaciją bus vieša?

Taip, teikdamas paraišką nuomininkas sutinka, jog išmokėta kompensacijos suma bei įmonės pavadinimas būtų skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje.

Kokie papildomi įpareigojimai nuomininkui?

 • Nuomininkas, gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, sumoka nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (jei sąskaita faktūra nėra apmokėta)

 • Nuomininkas įsipareigoja saugoti su nuomos mokesčio skaičiavimu, sumokėjimu bei daliniu jo kompensavimu susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 5 kalendorinius metus.