Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Mobingo, smurto, priekabiavimo ir patyčių tikimybė darbe? Priminimas darbdaviui

Fondia
Aktualu 2022-12-13

Darbo teisė
Darbo aplinka
Mobingas
Smurtas ir priekabiavimas darbe yra plačiai paplitęs reiškinys visame pasaulyje. Kartais jis yra atviras ir vienareikšmis, bet kartais yra užslėptas ir balansuojantis ties vertinimo į vieną ar į kitą pusę riba. Jungtinių Tautų Tarptautinė darbo organizacija atlikusi pirmąją pasaulinę smurto ir priekabiavimo darbe apklausą ir jos analizę, nustatė, kad daugiau nei vienas iš penkių dirbančių žmonių – beveik 23 procentai – yra patyrę smurtą ir fizinį, psichologinį ar seksualinį priekabiavimą darbo aplinkoje. Teisės aktuose įtvirtinus smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos vykdymo pareigą, darbdaviams kilo įpareigojimas parengti atitinkamus dokumentus, sukurti realias ir saugias galimybes darbuotojams kreiptis pagalbos bei informuoti apie tai. Tačiau ir be griežtėjančio teisinio reguliavimo, vis labiau modernėjančiai visuomenei natūraliai tapo siekiamybė dirbti tokioje darbo aplinkoje, kurioje žmogus būtų gerbiamas ir laimingas.

Teisinė apibrėžtis

Tarptautinės darbo organizacijos 2019 m. birželio 21 d. Ženevoje priimtoje konvencijoje Nr. 190 „Dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo“ pripažįstama kiekvieno teisė į darbo pasaulį, kuriame nėra smurto ir priekabiavimo, įskaitant smurtą ir priekabiavimą dėl lyties. Joje taip pat pabrėžiama, kad smurtas ir priekabiavimas darbo pasaulyje gali prilygti žmogaus teisių pažeidimui ar piktnaudžiavimui jomis; smurtas ir priekabiavimas kelia grėsmę lygioms galimybėms, yra nepriimtinas ir nesuderinamas su darbu. 

Lietuvoje priėmus Darbo kodekso, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisas, 2022 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad darbdavys turi imtis visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti.  

Taigi darbdaviui kilo įpareigojimas imtis priemonių dėl smurto šalinimo, pranešimo apie smurtą tvarkos parengimo ir mokymų darbuotojams dėl smurto pavojaus ir jo prevencijos organizavimo. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 50 privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką (toliau – ir Politika), įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. 

Netoleruotinas elgesys: psichologinis smurtas, mobingas, priekabiavimas, patyčios

Visų pirma siekiant pagrįstai reikalauti iš darbuotojų tam tikro priimtino elgesio ir drausti nepriimtiną, būtina aiškiai suvokti dažniausiai pasitaikančius smurto ir priekabiavimo būdus. 

Kalbant apie psichologinį smurtą yra dažnai naudojamas žodis „mobingas“. Mobingas mokslinėje literatūroje apibūdinamas kaip grupinis engimas, tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis elgesys darbo grupėse, patyčių atmaina, psichologinis teroras, kurio tikslas yra pažeminti grupės narį, sumažinti jo vertę, atskirti jį nuo grupės.  

Psichologinis smurtas pasireiškia darbuotojo įžeidinėjimu, patyčiomis, užgauliojimu, priekabiavimu, grasinimu, nekonstruktyvia, žeminančia kritika, žodine agresija, persekiojimu ir kitokiu netinkamu elgesiu. Įprastai psichologinis smurtas pasireiškia daugiau nei viena netinkamo elgesio forma.  

Seksualiniu priekabiavimu yra laikomas fizinis kontaktas, seksualinio pobūdžio paslaugų prašymas ar reikalavimas, pornografijos rodymas, taip pat bet koks kitas nepriimtinas fizinis ar žodinis seksualinio pobūdžio veiksmas.  

Patyčios ir priekabiavimas taip pat reiškia bet kokį nepageidaujamą elgesį darbo vietoje (įskaitant visų formų netinkamą elgesį ir priekabiavimą prie kitų). Priekabiavimas darbo vietoje yra netinkamas ir neigiamas elgesys su vienu ar daugiau darbo bendruomenės narių.  

Kitoks nepriimtinas elgesys gali pasireikšti: nepriimtinu ar nepageidaujamu fiziniu kontaktu (pavyzdžiui, fiziniu prisilietimu, glostymu, plekštelėjimu, grybštelėjimu, siekimu prisiliesti (apkabinti), prisitraukti arčiau kito asmens ir kt.) ar tokio fizinio kontakto reikalavimu; nepadoraus turinio informacijos demonstravimu ar siuntimu; įkyriu domėjimusi apie privatų gyvenimą, intymius santykius;  nepageidaujamais komentarais dėl išvaizdos, kūno formos, aprangos; įžeidžiančiais juokai, patyčiomis, apkalbomis, gandais, šmeižtu, užgauliais gestai; tyčiniu darbuotojo izoliavimu darbinėje veikloje; informacijos, nesusijusios su darbuotojo funkcijomis, apie jį rinkimu ir (arba) platinimu; elgesiu, kuriuo siekiama riboti asmens apsisprendimo laisvę; poveikiu darbuotojui, siekiant tam tikrų su darbu nesusijusių funkcijų (paslaugų) atlikimo ir kt. 

Netoleruotino elgesio darbe prevencija

Darbdavio atsakomybei tenka sukurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį.  

Siekiant geriau suvokti aptariamą problemą, būtina suprasti, kad nesusipratimai paprastai kyla dėl sudėtingų ekonominių, socialinių ir kultūrinių veiksnių. Todėl pirmiausia būtina reguliariai atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbo kultūra, atmosfera tyrimus ir nuoširdžiai domėtis jų savijauta bei psichologine gerove. Visgi smurtą ir priekabiavimą darbe sunku iš karto išmatuoti. Yra teigiama, kad tik pusė aukų visame pasaulyje atskleidė savo patirtį kitam asmeniui ir dažnai tik po to, kai patyrė pasikartojančius incidentus.  

Taigi būtina sukurti sklandų pranešimų apie smurtą, priekabiavimą ar kitą netinkamą elgesį teikimo mechanizmą, kuriuo galėtų saugiai ir greitai pasinaudoti nukentėję asmenys. Aiški pranešimų nagrinėjimo tvarka yra taip pat viena iš esminių procedūrinių elementų darbdavio naujai privalomoje parengti vidinėje Politikoje. Taip pat nepamirškite aptarti veiksmus po atlikto tyrimo, įskaitant pagalbos nukentėjusiam asmeniui, jeigu jis tokiu buvo pripažintas, sistemą. 

Kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasikalbėti su „Fondia“ teisininku. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę  Calendly  nuorodą.

Jei norite gauti praktinius teisininkų patarimus ir daugiau sužinoti apie teisės aktų naujoves, kviečiame prenumeruoti mūsų naujienlaiškį!