Ką vartotojams ir verslams atveža Omnibusas?

Vartotojų teisių apsauga

Trumpai apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/2161 ir vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje

Jau visai netrukus, 2022 m. gegužės 28 dieną pradedamos taikyti „Omnibus“ direktyvoje įtvirtintos nuostatos, kurios buvo perkeltos ir į Lietuvos teisės aktus. Tai reiškia, kad įsigalioja nemažai teisės aktų pakeitimų, susijusių su vartotojų teisių apsauga.   

Viena svarbiausių „Omnibus“ direktyvos priėmimo priežasčių buvo neadekvačiai mažos sankcijos vartotojų teisių srityje. Pavyzdžiui, maksimali LR Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatyta bauda priimant direktyvą siekė tik 5 tūkst. eurų. „Omnibus“ direktyva numato milžiniškas baudas, todėl dažnai vadinama vartotojų BDAR (turimas omeny Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentas, garsėjantis reikšmingais sankcijų dydžiais). Pagal „Omnibus“ direktyvą bauda gali siekti iki 4 procentų verslininko metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse dydžio baudą. Jeigu verslininkas nepateikia informacijos apie savo metines pajamas, jam gali būti skiriama iki dviejų milijonų eurų bauda.  

Lotynų kalba „omnibusas“ (lot. omnibus) reiškia „visiems“, istoriškai taip buvo vadinama daugiavietė karieta. Tuo tarpu „Omnibus“ vadinama direktyva yra keičiamos net keturios kitos direktyvos: 

1. Direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (93/13/EEB). 

Sankcijų dydžiai už nesąžiningas sutarčių su vartotojais sąlygas perkeliamos į Lietuvos teisę nuo 2022 m. gegužės 28 dienos įsigaliojant Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimams. 

2. Direktyva dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas (98/6/EB).

Nustato vadinamąja 30 dienų taisyklę dėl kainų palyginimo reklamoje. Kiekviename skelbime apie kainos sumažinimą turi būti nurodyta ankstesnė kaina, kurią prekiautojas taikė nustatytą laikotarpį iki kainos sumažinimo taikymo. Ankstesnė kaina – mažiausia prekiautojo taikyta kaina per laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų iki kainos sumažinimo taikymo. Šios nuostatos perkėlimas į Lietuvos teisę įsigaliojo 2021 m. liepos 1 dieną papildžius Civilinio kodekso 6.353 straipsnį nauja 8 dalimi.  

3. Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva (2005/29/EB).

 Omnibus“ direktyva numato daug Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos pakeitimų, kurie Lietuvoje yra perkeliami į Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, pradeda galioti nuo 2022 m. gegužės 28 dienos. Paminėtini aspektai yra šie: 

  • vartotojų atsiliepimai turi būti neiškreipti ir tikri, draudžiama trinti neigiamus atsiliepimus. Prekiautojai užtikrina, kad skelbiami atsiliepimai yra gauti iš vartotojų, kurie iš tikrųjų naudojo arba įsigijo produktą, 

  • apibrėžta, kas yra reitingas, turi būti pateikiama informacija apie pagrindinius parametrus, lemiančius vartotojui pateikiamų produktų reitingavimą, 

  • elektroninės prekyvietės prekiautojas turi nurodyto savo statusą, nes jeigu jis nėra profesionalus pardavėjas, vartotojai turi būti įspėjami, kad vartotojų teisių apsaugos taisyklės su tokiu asmeniu sudarytai sutarčiai nebus pritaikomos, 

  • draudžiama prekiauti preke vienoje valstybėje narėje kaip identiška kitose valstybėse narėse parduodamai prekei, nors tos prekės sudėtis ar savybės labai skiriasi, 

  • uždraustos renginių bilietų perpardavinėtojų manipuliacijos kainomis, 

  • vartotojai, nukentėję nuo nesąžiningos komercinės veiklos, turi teisę į žalos atlyginimą, kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą.  

4. Vartotojų teisių direktyva (2011/83/ES).

„Omnibus“ direktyvoje numatyta nemažai Vartotojų teisių direktyvos pakeitimų. Jų perkėlimas į Lietuvos teisę nuo 2022 m. gegužės 28 dienos įsigaliojant Civilinio kodekso pakeitimams. Esminiai momentai: 

  • kainos individualizavimas taikant automatizuotą sprendimų priėmimą galimas tik informuojant, kad vartotojui buvo pakeista tam tikros prekės ar paslaugos kaina, remiantis automatizuotu sprendimų priėmimu, 

  • papildomi informavimo reikalavimai, taikomi elektroninėse prekyvietėse sudarytoms sutartims, pavyzdžiui, informavimas apie teisę nutraukti sutartį, atsisakyti sutarties ir kt., 

  • į vartotojų teisių apsaugą įtraukiami nepiniginiai mokėjimai, mokant už paslaugas asmens duomenimis, kas reiškia, kad tokiems susitarimams taip pat bus taikomos standartinės vartotojų teisių apsaugos garantijos, pavyzdžiui, galimybė per 14 dienų nutraukti sutartį. 

„Omnibus“ direktyva neabejotinai didina vartotojų teisių apsaugą ir prekiautojų veiklos skaidrumą, tačiau šis kompleksinis teisės aktas taip pat reikalauja verslininkų atidumo bei tinkamo besikeičiančių teisės aktų reikalavimų vykdymo. „Fondia“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su Jūsų verslu susijusius teisinius klausimus. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.