Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Į ką reikia atkreipti dėmesį ketinant įdarbinti ukrainietį

Ukrainiečių įdarbinimas
Užsieniečių įdarbinimas
Darbo sutartis

Į Lietuvą atvykstančių ukrainiečių skaičius sparčiai auga, o kartu daugėja ir su jais sudaromų darbo sutarčių. Teisės aktai dabar palengvina Ukrainos piliečių ir Ukrainoje gyvenančių asmenų be pilietybės, kurie pasitraukė iš šios šalies į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, įdarbinimą Lietuvoje. Apžvelgiame pagrindinius žingsnius, kuriuos reikia atlikti darbdaviui, ketinančiam įdarbinti ukrainietį:

1.  Patikrinti, ar būsimas darbuotojas užsiregistravęs viename iš Registracijos centrų ar Migracijos departamento skyrių ir turi kitus dokumentus, kurių pagrindu jis turi teisę dirbti Lietuvoje be leidimo dirbti. Tai gali būti: 1) biometrinis pasas, leidžiantis naudotis beviziu režimu Šengeno erdvėje 90 dienų per 180 dienų laikotarpį arba galiojanti Šengeno viza, 2) nacionalinė viza (D), išduota dėl nenugalimos jėgos (force majeure) priežasčių, 3) leidimas laikinai gyventi Lietuvoje dėl humanitarinių priežasčių, 4) pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, 5) prašymas suteikti prieglobstį.

Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ukrainiečiai gali teikti dėl humanitarinių priežasčių arba dėl ketinimo dirbti. Pastaruoju atveju leidimas siejamas su darbdaviu, kuris tarpininkauja dėl leidimo išdavimo, o dėl humanitarinių priežasčių pateiktas prašymas tokių ribojimų neturi. Bet kokiu atveju, leidimas dirbti ar Užimtumo tarnybos sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nereikalingas.

Registruotis Užimtumo tarnyboje nereikia nei darbdaviui, nei darbuotojui.

Jeigu būsimas darbuotojas dar nėra atvykęs ar neužsiregistravęs Migracijos departamente, pradėti reikia nuo registracijos Migracijos departamente.

Jeigu asmuo neturi paso, jam išduodamas užsieniečio registracijos pažymėjimas.

Daugiau informacijos apie registraciją ir leidimus gyventi galite rasti čia.

2.  Parengti ir pasirašyti darbo sutartį. Darbo sutartis turi būti sudaroma lietuvių ir kita darbuotojui suprantama kalba (pavyzdžiui, ukrainiečių, anglų, rusų).

Svarbu tai, kad įdarbinamo ukrainiečio darbo užmokestis negali būti mažesnis negu kitų toje įmonėje tokį patį darbą dirbančių darbuotojų atlyginimas. Jeigu tai būtų vienintelis tokį darbą dirbantis darbuotojas, jo darbo užmokestis turi būti ne mažesnis negu atitinkamos ekonominės veiklos rūšies kalendorinių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, kurį skelbia Statistikos departamentas. Primintina, kad minimalus darbo užmokestis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą.

Taip pat svarbu nurodyti kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima susisiekti su darbuotoju: realų gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Darbo sutarties terminas neturi būti siejamas su bevizio režimo ar leidimo gyventi terminu, ji gali būti neterminuota.

3.  Paprašyti darbuotojo banko sąskaitos numerio. Atlyginimas turi būti mokamas į banko sąskaitą tokia pačia tvarka kaip ir visiems darbuotojams, tad patartina ukrainiečiams atsidaryti banko sąskaitą Lietuvoje. Lietuvoje veikiantys bankai teigia, kad yra pasiruošę atidaryti sąskaitas ir nemokamai teikti pagrindines banko paslaugas karo pabėgėliams iš Ukrainos.

4.  Pateikti SODRAI pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU)  dėl užsieniečio įdarbinimo ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki darbo pradžios. Pasikeitus pranešime nurodytiems duomenims, formą reikia patikslinti. Daugiau informacijos apie LDU formos pateikimą galima rasti paspaudus šią nuorodą.

5.  Supažindinti darbuotoją su darbo sąlygomis, jam taikomomis darbo teisės normomis, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimais. Tinkamam supažindinimui vėl svarbus ukrainiečiui suprantamos kalbos faktorius.

6.  Paprašyti pasitikrinti sveikatą tokia pačia tvarka kaip ir kitų darbuotojų. Atkreiptinas dėmesys, kad ukrainiečiai turi teisę gauti nemokamą vakcinaciją nuo COVID-19.

Taigi, šiuo metu iš Ukrainos atvykstančių asmenų įdarbinimas paprastesnis negu buvo anksčiau. Tačiau sklandžiam darbui svarbūs ne tik teisiniai darbo santykių aspektai. Būsimiems darbuotojams svarbi pagalba padedant atsidaryti banko sąskaitą ar pasirenkant gydymo įstaigą, ieškant ugdymo įstaigų vaikams. Pasidalinkite informacija apie emocinę pagalbą, galimybes naudotis kultūros įstaigų paslaugomis, nemokamai keliauti traukiniais, nevyriausybinių organizacijų teikiama pagalba, kt. Svarbiausią informaciją galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainėje.

„Fondia“ teisės ekspertai visada yra pasiruošę atsakyti į visus Jūsų klausimus, susijusius su užsieniečių įdarbinimu, bei padėti kitais teisiniais klausimais. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.