Darbo organizavimo ir darbuotojų sveikatos tikrinimosi dėl Covid-19 ypatumai

Fondia
Aktualu 2021-10-07

Darbo teisė

Nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojo pandemijos praplėstos naujos valdymo priemonės, kurios apima, be kita ko, ir gamybos sektoriaus įmonių veiklas, kuriose įvestas darbuotojų, turinčių tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, privalomas sveikatos tikrinimas dėl Covid-19. Nuo spalio 1 d. atnaujinti reikalavimai ir rekomendacijos visoms įmonėms ir įstaigoms, vykdančioms kontaktinę veiklą. Pasitikrinkite, kaip gerai esate pasiruošę.

Nuo rugsėjo 13 d. įsigaliojus atnaujintam sąrašui, šių veiklų ir sričių darbuotojai privalo periodiškai tikrintis, ar neserga Covid-19 liga (toliau – ir Sąrašas):

 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;

 • Socialinės paslaugos ir veikla;

 • Švietimo paslaugos ir veikla;

 • Vaistinių darbuotojų veikla;

 • Krovinių tarptautinio vežimo veikla;

 • Viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;

 • Laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);

 • Viešojo maitinimo paslaugų veikla;

 • Mažmeninės prekybos srityje dirbančių darbuotojų darbas;

 • Viešojo administravimo prekybos subjektų darbuotojų veikla;

 • Profesinė karo tarnyba;

 • Veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su šiais užsieniečiais);

 • Gamybos įmonių darbuotojų veikla.

Įmonės ir įstaigos, įtrauktos į minėtą Sąrašą, nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. turi parengti ir pasitvirtinti vidines tvarkas, kuriose būtų aptarta:

 • Darbdavio pareigos ir teisės (darbdavio pareiga sudaryti darbuotojų sąrašus; informuoti asmeniškai sąrašuose nurodytus darbuotojus apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą; esant galimybei pateikti pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu arba laikinai perkelti darbuotoją toje pačioje darbovietėje į kitą darbą; nušalinti nuo darbo darbuotoją, nesilaikantį nustatytos tvarkos ir pan.).

 • Darbuotojų sąrašų sudarymo ir atnaujinimo tvarka.

 • Darbuotojo pareigos ir teisės (leisti darbdaviui susipažinti su galiojančiu dokumentu apie atliktą Covid-19 tyrimą, Galimybių pasu ar įrodymu apie vakcinaciją; savarankiškai registruotis testui, kt.).

 • Periodinio sveikatos patikrinimo dėl Covid-19 tvarka.

 • Išlygos, kai pareiga darbuotojui periodiškai tikrintis sveikatą dėl Covid-19 netaikoma.

 • Darbuotojų nušalinimo nuo darbo sąlygos ir tvarka.

 • Periodinio sveikatos tikrinimosi ir darbo laiko, per kurį darbuotojas tikrinasi sveikatą, apmokėjimo sąlygos.

 • Asmens duomenų tvarkymo aspektai.

Pažymėtina, kad nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 1 d. galiojo tik rekomendacija dėl kaukių dėvėjimo įmonės uždarose bendro naudojimo patalpose ir atstumo laikymosi. Nuo 2021 m. spalio 1 d. įsigaliojo privalomi reikalavimai:

 • Užtikrinti, kad veido kaukes (respiratoriai ar kitos priemonės) privalomai dėvėtų visi asmenys įmonės uždarose erdvėse – koridoriuose, laiptinėse, liftuose ir pan. (pvz., kai teikiamos ar gaunamos paslaugos, perkamos prekės, darbo metu, dalyvaujant renginiuose, taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes), nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu ar be jo. Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

 • Neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvinčių kaukių; kad įmonėje kontaktiniu būdu nebūtų aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) nedėvintys kaukių.

 • Viešose erdvėse skelbti informaciją apie privalomą kaukių dėvėjimą uždarose patalpose bei įspėjimai apie tai, kad nedėvintieji kaukių asmenys nebus aptarnaujami;

 • Riboti paslaugų gavėjų srautus – užtikrinti, kad paslaugų gavėjai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti paslaugų gavėjus vieną nuo kito pertvaromis ir įgyventi kitus su tuo susijusius reikalavimus, numatytus Valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendime Nr. V-1864.

Nuo spalio 1 d. rekomenduojama darbą organizuoti nuotoliniu būdu (jeigu darbo funkcijos sudaro tokią galimybę).

Nurodyti reikalavimai yra minimalūs ir įmonės pačios turi aprašyti jų įgyvendinimo mechanizmus bei gali nustatyti detalesnes sąlygas nurodytiems reikalavimams įgyvendinti.

Atsakomybė už privalomų reikalavimų nesilaikymą

Atsakomybė už kaukių (ar kt. nurodytų veido apsaugos priemonių) nedėvėjimą tenka pačiam asmeniui.

Už visuomenės sveikatos teisės aktų pažeidimą, kai dėl to kilo pavojus išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms karantino metu, esant ekstremaliajai situacijai, fiziniams asmenims gresia 500–1500 Eur, juridiniams asmenims – nuo 1500 iki 6000 Eur baudos.

Raginame nedelsti ir atnaujinti savo įmonės vidaus dokumentus ir supažindinti su jais savo darbuotojus.

„Fondia“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su Jūsų verslu susijusius teisinius klausimus. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.