COVID-19 ir asmens duomenys: Checklist'as darbdaviui

Privatumas

Siekiant užtikrinti, jog šiuo laikotarpiu darbuotojų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti, dalinamės dar vienu glaustu Checklist'u verslui:

Patikrinkite, kokius asmens duomenis tvarkote

Kaip darbdavys, Jūs galite tvarkyti šią informaciją apie savo darbuotojus:

  • Ar buvo išvykęs į „rizikos valstybę“;

  • Ar kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19;

  • Ar yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis;

  • Ar serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties);

  • Darbo nuotoliniu būdu pasirinkimo faktas ir kiti darbuotojo darbui taikomi apribojimai.

Patikrinkite, kokius darbuotojų sveikatos duomenis tvarkote

Turite teisę teirautis apie tai, ar darbuotojam yra pasireiškusių COVID-19 viruso simptomų, ar yra nustatyta COVID-19 diagnozė. Visgi, negalite gautos informacijos dokumentuoti ar sudaryti atitinkamas duomenų rinkmenų. Taip pat reikėtų susilaikyti nuo darbuotojų temperatūros rodmenų, medicininių pažymų ar kt. rinkimo.

Patikrinkite, kas turi prieigą prie darbuotojų sveikatos duomenų

Užtikrinkite, kad prieigą prie sveikatos duomenų turėtų tik darbuotojai, kuriems patikėta tvarkyti šiuos duomenis.

Asmens duomenys valstybės institucijoms visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslu turi būti teikiami laikantis BDAR reikalavimų, o prašymai pateikti asmens duomenis turi būti vertinami kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Nepamirškite dokumentuoti

Kaip pažymi Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, priemonės, kurių imamasi siekiant valdyti susidariusią nepaprastąją padėtį, ir sprendimų priėmimo procesas turėtų būti atitinkamai dokumentuojami.