Ar Jūsų įmonė pasirengusi atostogas organizuoti sklandžiai?

Artėjant vasaros sezonui, peržiūrime ir kuriame darbo bei poilsio planus, tačiau ne visada pavyksta darbuotojams, bendradarbiams ir darbdaviams suderinti juos tarpusavyje taip, kaip norėtųsi visiems. Neretam dar kyla klausimų, kas pasikeitė 2022 m., kai Darbo kodekso pakeitimai praplėtė įvairias garantijas tam tikroms darbuotojų grupėms. Taigi, ką svarbu atsiminti sprendžiant kasmetinių atostogų klausimus?

Pirmas ir vienas svarbiausių patarimų šiame kontekste: apsibrėžkite atostogų suteikimo taisykles, kuriose aiškiai išdėstykite svarbiausias nuostatas, padėsiančias efektyviau spręsti kasdienius klausimus ir išvengti nesutarimų. Pavyzdžiui, detalizuokite, kaip sudaroma atostogų suteikimo eilė, kokia forma yra pateikiami prašymai, kaip suteikiamos atostogų dalys ar papildomos atostogos bei kiti Jums aktualūs klausimai. Šiam dokumentui nekeliami ypatingi formalūs reikalavimai. Svarbiausia, kad nuostatos būtų aiškios tiek vadovams, tiek darbuotojams, ir tiktų įmonės praktinėms situacijoms. Be abejo, suderinkite tai su išrinktais darbuotojų atstovais ir supažindinkite visus darbuotojus.

Pasitikslinkite, kokia yra kasmetinių atostogų minimali trukmė:

  • dirbantiems 5 dienas per savaitę: 20 darbo dienų,

  • dirbantiems 6 dienas per savaitę: 24 darbo dienos,

  • dirbantiems skirtingą darbo dienų skaičių per savaitę: 4 savaitės.

Atkreipkite dėmesį, kad darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. ir neįgaliems darbuotojams atitinkamai pagal aukščiau nurodytą darbo dienų trukmę per savaitę atostogų priklauso 25, 30 darbo dienų arba 5 savaitės.

O kai kurių kategorijų darbuotojai, pavyzdžiui, mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, turi teisę į pailgintas atostogas, kaip tai numatyta LR Vyriausybės nutarime.

Kam suteikiamos papildomos atostogos? Daugiau kaip 10 metų pas tą patį darbdavį nepertraukiamai dirbantiems darbuotojams suteikiamos 3 darbo dienos, o už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą pas tą patį darbdavį – 1 darbo diena. Tačiau įmonės gali suteikti papildomas atostogas savo sprendimu. Tai – viena populiariausių naudų pastaruoju metu. Taip pat papildomos atostogos suteikiamos už ypatingą darbų pobūdį, o tai numatyta LR Vyriausybės nutarime.

Kada atsiranda darbuotojo teisė į atostogas? Tada, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas. Taigi, praktiškai, po kelių pirmų darbo savaičių. Tačiau už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę metų. Visgi, tam tikrais atvejais darbuotojai gali paprašyti kasmetinių atostogų anksčiau:  1) nėščiosios prieš nėštumo ir gimdymo atostogas ar po jų; 2) darbuotojai jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų; 3) darbovietėje taikomų vasaros atostogų metu; 4) kitais darbo teisės normų (tam tarpe, įmonės vidaus dokumentų) nustatytais atvejais.

Kaip suteikiamos atostogos? Pagal įmonėje sudarytą atostogų teikimo eilę, kuri sudaroma darbdavio nustatyta tvarka, jeigu tai neaptarta kolektyvinėje sutartyje ar darbdavio ir darbo tarybos susitarime. Sudarant eilę, atsižvelgiama į šių darbuotojų pageidavimus: 1) nėščiųjų ir darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki 3 metų; darbuotojų, auginančių bent vieną vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų; darbuotojų, auginančių du ir daugiau vaikų; 4) paskutiniais kalendoriniais metais atostogavusių mažiau negu 10 darbo dienų; 5) turinčių nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus. 

Tačiau bet kokiu atveju darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas šiems darbuotojams: 1) nėščioms prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 2) darbuotojams jų vaiko motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, prieš tėvystės atostogas arba po jų;  3) darbuotojams, kurie mokosi nenutraukdami darbo, derindami kasmetines atostogas prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko; 4) darbuotojams, slaugantiems sergančius šeimos narius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant sveikatos priežiūros įstaigos rekomendacijai, bei asmenims, kurių prašymas pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jų sveikatos būklę.

Kada darbuotojas turi pateikti prašymą atostogoms? Šis klausimas teisės aktuose nėra aptartas, tad tai priklauso nuo įmonės vidaus tvarkos. Pavyzdžiui, taisyklėse numatyta, kad prašymai teikiami likus ne mažiau kaip mėnesiui laiko iki atostogų pradžios. O gali būti sudaroma eilė metų pradžioje, ir atostogaujama griežtai jos laikantis. Tad tokiu atveju prašymų teikti nereikia.

Prašymo pateikimo terminas svarbus ir spendžiant atostoginių klausimus. Bendra taisyklė numato, jog atostoginiai išmokami paskutinę dieną prieš atostogas, išskyrus atvejus, kai darbuotojas paprašo mokėti įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka. Tad tam reikia laiko pasiruošti.

Kiek laiko trumpiausiai gali trukti atostogos? Viena atostogų dalis privalo būti ne trumpesnė nei 10 darbo dienų. Likusi dalis suteikiama įmonėje ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nustatyta tvarka. Gali būti, kad ir po vieną dieną ar daugiau. Ir be abejo, atostogos gali būti suteikiamos už visus darbo metus iš karto.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai darbuotojai vengia naudotis atostogomis arba, priešingai, yra neišleidžiami atostogauti. Darbdavys visgi privalo užtikrinti darbuotojui galimybę pailsėti. O vengiančius atostogauti darbuotojus paskatinti tą daryti, kad jie atgautų jėgas. Priešingu atveju gali kilti iššūkių, kai darbuotojas norės pasinaudoti ilgomis sukauptomis atostogomis arba jam teks sumokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas už ilgą laikotarpį. Nepamirškite, kad teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis ar gauti kompensaciją už jas prarandama praėjus trejiems metams.

Apibendrinant norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad įstatymai ir kiti teisės aktai nustato minimalius reikalavimus. Tačiau įmonės vidaus dokumentuose ar darbo sutartyse gali būti nustatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos, papildomos lengvatos pasirinkti kasmetinių atostogų laiką. Kaip jau minėjome, svarbu nepamiršti nustatyti vidaus tvarką, kad būtų aišku, kaip darbuotojams naudotis savo teisėmis, suderinti skirtingus kolegų interesus ir išvengti ginčų.

Ir svarbiausia – atostogos skirtos pailsėti ir atgauti jėgas. Jų nereikėtų painioti su darbostogomis, nors šie žodžiai skamba panašiai. Tad apie darbostogas – kitame mūsų blog'o įraše birželio mėnesį.

 

Pagal straipsnį, paruoštą Workland bendruomenei. Straipsniu dalinamės čia.