Investuotojams
Atidaryti MyFondia

3 priežastys, kodėl verslui reikia turėti duomenų subjektų prašymų apdorojimo procedūrą

BDAR
Asmens duomenys

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko įmonės (duomenų subjektai) turi teisę kreiptis į šias įmones (duomenų valdytojus) su prašymais dėl BDAR suteiktų teisių įgyvendinimo (pvz. susipažinti su jų tvarkomais duomenimis, ištaisyti netikslumus, ištrinti duomenis ir t.t.). Neretai duomenų valdytojai neturi vidinės duomenų subjektų prašymų apdorojimo procedūros, todėl žemiau pateikiame 3 pagrindines priežastis, kodėl aptariama procedūra gali būti naudinga Jūsų verslui.

Vidaus administravimo palengvinimas ir laiko taupymas

Kai įmonėje nėra aptariamos procedūros, gavus duomenų subjekto užklausą, atsakingas asmuo (pvz. biuro administratorius) neturintis aiškių instrukcijų dėl tokių užklausų tolimesnio apdorojimo, gali sugaišti nemažai savo ir kolegų darbo laiko komunikacijai dėl jos perdavimo kompetentingam asmeniui arba net pradėti savarankiškai vertinti užklausos pagrįstumą bei bandyti į ją atsakyti, kas be specialių žinių apie duomenų apsaugą gali sąlygoti BDAR pažeidimą. Tuo labiau, įmonės darbuotojų atsitraukimas nuo jų įprastinių funkcijų mažina pardavimo rodiklius ir stabdo esamų projektų vykdymą.

Baudų ir civilinių ieškinių rizikos sumažinimas

BDAR garantuoja labai stiprią apsaugą duomenų subjektų teisėms, dėl ko jų netinkamas įgyvendinimas užtraukia verslo subjektams didžiules baudas: administracines baudas iki 20 mln. EUR arba iki 4% įmonės ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė. Negana to, duomenų subjektai, kurių teisės buvo pažeistos (pvz. neįgyvendinta „teisė būti pamirštam“ dėl to, kad kažkas „pamiršo“ tinkamai ir laiku atsakyti į užklausą), gali reikšti tiek individualius, tiek grupinius ieškinius dėl žalos atlyginimo, kurių bendra suma neretai siekia ir net viršija priežiūros institucijų pritaikytų baudų dydį, todėl baudų ir kompensacijų išmokėjimas gali nemenkai papurtyti piniginę ar net privesti įmonę prie bankroto.   

Verslo reputacija ir pasitikėjimas

Nekyla abejonių, kad veikiant tiek B2B, tiek B2C sektoriuose labai didelę reikšmę turi verslo reputacija ir klientų bei partnerių pasitikėjimas. Vienas iš būdų pagerinti reputaciją ir pelnyti didesnį pasitikėjimą yra užtikrinti duomenų subjektams, kad jie galės savalaikiai ir tinkamai pasinaudoti savo teisėmis, apibrėžtomis BDAR. Tai gali būti įgyvendinta per kokybišką duomenų subjektų prašymų apdorojimo procedūrą, kuri sumažins klaidų atsiradimo riziką reaguojant į duomenų subjektų užklausas.    

Išvados

Apibendrinant darome vienareikšmę išvadą, kad rašytinė duomenų subjektų prašymų apdorojimo procedūra yra labai naudingas įrankis Jūsų verslui siekiant atitikties BDAR. Todėl kviečiame nemokamai parsisiųsti atmintinę arba pasitarti su vienu iš mūsų teisininku. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.