MyFondia VirtuellaJuristen

Registrera varumärke genom en varumärkesregistrering

Företagets varumärke är många gånger dess viktigaste tillgång. Hela verksamheten kretsar kring varumärket samtidigt som man ofta investerar mycket tid och pengar för att göra det starkare. Det är därför av naturliga skäl viktigt att skydda sitt varumärke från att andra aktörer profiterar på det. Det vanligaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att skydda varumärket är genom en varumärkesregistrering.

Vad kan man skydda med en varumärkesregistrering?

Ett varumärke kan se ut på många olika sätt och många olika aspekter kan skyddas. Du kan exempelvis skydda ett ord, en figur, ett ljud, en lukt, en speciell färgkombination eller en reklamslogan. De krav som ställs är att varumärket tydligt ska kunna urskilja de produkter eller tjänster du marknadsför från dina konkurrenters produkter eller tjänster. Ditt varumärke måste därför vara så väsensskilt från det du säljer att ditt varumärke inte beskriver din produkt. För att exemplifiera kan nämnas att Apple är ett bra varumärke om du säljer datorer, men ett dåligt varumärke om du hade sålt äpplen. Ett varumärke får inte heller vara så snarlik en konkurrents varumärke att förväxlingsrisk uppkommer.

Hur skyddar man ett varumärke?

Det vanligaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att skydda varumärket är genom en varumärkesregistrering . För att registrering ska vara möjlig krävs det att varumärket är särskiljande, vilket innebär att varumärket i sig ska kunna särskilja produkterna från liknande produkter som säljs av någon annan. Det betyder bland annat att det inte får vara beskrivande för den vara man säljer. Som ett enkelt exempel får inte företag som säljer datorer registrera varumärket ”Dator” för dessa produkter.

För att få till stånd en varumärkesregistrering som bara gäller i Sverige vänder man sig till Patent- och Registreringsverket (PRV) , medan man för att få igenom en varumärkesregistrering som gäller i hela Europa får vända sig till The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) . Både svenska och europeiska varumärken gäller i tio år, men kan i princip förnyas hur många gånger som helst förutsatt att varumärket faktiskt används.

Varumärkesregistreringens innebörd

En varumärkesregistrering skyddar mot obehöriga intrång i varumärket. Utomstående hindras på så sätt från att använda identiska eller förväxlingsbara varumärken för liknande varor eller tjänster, i exempelvis reklam. Den som utan tillstånd använder sig av ett skyddat varumärke eller ett med detta förväxlingsbart kännetecken, kan göra sig skyldig till varumärkesintrång . Påföljden av detta är skadestånd eller, i vissa fall, böter eller fängelse.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!