MyFondia VirtuellaJuristen

Varumärkeslicens

Om man vill använda någon annans varumärke utan att riskera att bli skadeståndsskyldig måste man oftast se till att få en varumärkeslicens till stånd. En varumärkeslicens kan något förenklat sägas bestå i rätten att utnyttja ett skyddat varumärke.

Syftet med varumärkeslicens

Med ett skyddat varumärke följer ett industriellt rättskydd bestående i ett förbud mot användning av identiska eller förväxlingsbara varumärken. Vad en varumärkeslicens går ut på i praktiken är att få eller ge rätten att tillverka eller sälja en produkt under ett visst varumärke, vilket inte sällan utgör en del av ett återförsäljar- eller franchisearrangemang .

Regleringen kring varumärkeslicenser

De rättsliga reglerna kring varumärkeslicenser är få till antalet och därför är det särskilt viktigt att ni i avtalet tydligt redogör för vilka skyldigheter respektive part har. I licensavtalet brukar man vanligtvis begränsa licensen till att omfatta ett visst område och man reglerar även att den som får licensen, licenstagaren, ska avstå från att sälja varorna som är föremål för varumärkeslicensen under ett annat varumärke.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!