MyFondia VirtuellaJuristen

Varumärkesintrång

Att skydda sitt varumärke är minst lika viktigt som att få det registrerat. Ett varumärkesintrång kan ofta förebyggas och undvikas, men ibland krävs att en juridisk process i domstol initieras. Eftersom vi bistår såväl varumärkesinnehavare som den som påstås begå intrång, har vi god insikt i båda sidors situation och är därför en trygg punkt genom hela processen. Hela vägen från första kontakt till det slutliga domstolsavgörandet.

Ensamrätten till varumärket

Den som har ett registrerat eller inarbetat varumärke – innehavaren – har ensamrätt till varumärket. Ensamrätten till varukännetecknet innebär bland annat att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda ett tecken som är identiskt eller förväxlingsbart med varumärket.

Som användning anses enligt varumärkeslagen bland annat att:

  • förse varor eller deras förpackningar med varumärket,
  • sälja varor eller tjänster under varumärket,
  • importera eller exportera varor under varumärket, eller
  • att använda varumärket i reklam.

Den som använder sig av ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke utan innehavarens samtycke gör sig således skyldig till varumärkesintrång .

Ytterligare förutsättningar för att det ska vara frågan om ett varumärkesintrång är dock dels att det yngre varukännetecknet används för varor eller tjänster av samma slag som det äldre varukännetecknet, dels att användningen av varumärket sker i näringsverksamhet. Naturligtvis gäller ensamrätten till ett varumärke även på internet.

Påföljder vid varumärkesintrång

Varumärkesintrång är ett brott. Den som gör sig skyldig till varumärkesintrång riskerar därför att dömas till böter eller fängelse.

Vanligare är dock att innehavaren av ett varumärke som stöter på ett intrång i varumärket vänder sig till domstol och yrkar på att domstolen vid vite förbjuder den som gör varumärkesintrång att fortsätta med det. Om domstolens förbud inte efterlevs, blir alltså den som fortsätter med intrånget skyldig att betala vite.

Den som gör varumärkesintrång ska i många fall även betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket vid sidan av ersättning för skada som intrånget har medfört. Intrångsgöraren kan alltså också komma att bli skyldig att betala skadestånd till innehavaren.

Omständigheter man tar särskild hänsyn till för att bestämma skadeståndets storlek är bland annat utebliven vinst, skadan på varumärkets anseende och den vinst som den som begått intrånget har gjort.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!