MyFondia VirtuellaJuristen

Att tänka på vid en uppsägningssituation

Hanteringen av uppsägnings- och avskedssituationer kräver bra rutiner. Trots saklig grund för uppsägning såsom arbetsbrist finns ett antal minor i LAS som innebär risk för att arbetstagare kan utkräva allmänt skadestånd. Det kan bero på att uppsägningen gjorts muntligt, förhandling inte skett med facket m.m.

Saklig grund för uppsägning
Sättet på vilket en anställning upphör ur en juridisk synvinkel beror på vilken anställningsform det är fråga om. En tillsvidareanställning upphör normalt genom uppsägning, vilket innebär att anställningen upphör efter en viss uppsägningstid. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, vilket kan hänföra sig till antingen arbetsbrist eller den anställde personligen.

Läs mer
Omplaceringsskyldighet
Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet vid uppsägningar från sin sida. Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, är en uppsägning inte sakligt grundad. Vad är egentligen den närmare innebörden av omplaceringsskyldigheten?

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!