MyFondia VirtuellaJuristen

Upphandling av entreprenad

Entreprenader blir ofta föremål för upphandling. Att formulera korrekt ställda frågor, avgöra hur standardvillkoren ska hanteras samt få till helheten i affären är bara ett par av de viktiga saker man ska tänka på om man är intresserad av upphandling av entreprenad.

Att ta fram ett förfrågningsunderlag som på ett tydligt sätt beskriver vilket arbete som ska utföras, under vilken tid och på vilket sätt det ska prissättas, är för den upphandlade parten en viktig del för att säkra upp kvaliteten i utförandet.

Prisättningsmodell vid entreprenad

En entreprenad kan upphandlas i en eller flera delar och prissättningsmodellerna kan variera mycket. Det finns möjlighet att upphandla och samordna sin prissättningsmodell med såväl incitament som viten. Prissättningen kan ske via fast pris med eller utan index, rörligt pris, á-pris (vid exempelvis markarbeten) eller med en så kallad samverkansentreprenad. I samverkansentreprenad har de deltagande bolagen ett delat mål och ansvar för budgeten. Detta är bara några exempel på en stor mängd möjliga variationer.

Välj rätt entreprenadform

Det är vid upphandling av entreprenad viktigt att i ett tidigt stadium besluta vilken typ av entreprenad som avser utföras. Detta har nämligen stor betydelse för projekteringen och eventuella delupphandlingar av tekniska konsulter som kan behöva utföras med anledning av val av entreprenadform. Typen av entreprenad får även betydelse för de enskilda villkorens innebörd för affären som helhet.

Vi hjälper er vid upphandling av entreprenad

Våra jurister har stor erfarenhet inom både total-, utförande- och underentreprenader. Vi kan bistå er med såväl rådgivning kring upphandlingar på entreprenadområden, som upprättandet av förfrågningsunderlag för entreprenader och köp av tekniska konsulter. Vi hjälper även till med att kvalitetssäkra de underentreprenörsavtal som behövs, beroende på val av entreprenadform, underlagens överensstämmelse med gällande standardavtal samt eventuella nödvändiga tillägg och avvikelser.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!