MyFondia VirtuellaJuristen

Upphandling

En upphandlande myndighet kan ibland stöta på situationer där den behöver hjälp i sitt upphandlingsarbete. Det kan bero på bristande resurser eller att specialistkompetens behövs inom områden den upphandlar mindre frekvent. Vi erbjuder kvalificerad hjälp till offentlig sektor med att projektleda upphandlingar. Vi tar hand om hela processen ifrån ax till limpa. Allt ifrån att upprätta förfrågningsunderlag och kravspecifikation till utvärdering och tilldelning.

J&N Procurement Flatrate
Ett pris. En kontakt. Snabb och exakt hjälp. På dina villkor. Välkommen att pröva J&N Procurement Flatrate. Till en fast kostnad hjälper dig er att genomföra valfritt upphandlingsuppdrag efter fasta premisser.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!