MyFondia VirtuellaJuristen

Tvist & process

Vi har inte 30-års erfarenhet av processande. Men vi har ett väldigt bra track record. Vår övertygelse är att det ombud som arbetar hårdast – och är bäst förberedd – ger sin klient bäst förutsättningar för att komma ut ur en process med en tillfredsställande känsla om utgången. Processer handlar ofta om att nå en affärsuppgörelse vid en förhandling. I slutändan når vi ofta ett bra resultat på grund av väl genomtänkt förhandlingsteknik.

Process i allmän domstol
När enskilda parter inte kan komma överens kan tvisten avgöras genom att inleda en process i allmän domstol. Domstolsförfarandet inleds genom att ena parten lämnar in stämningsansökan till tingsrätten, varefter eventuell muntligt förberedelse och huvudförhandling genomförs.

Läs mer
Skiljeförfarande
Söker ni efter en effektiv, flexibel och konfidentiell lösning på tvisten kan skiljeförfarande vara det rätta alternativet. Det finns en anledning till att skiljeförfarande förordas av många verksamma affärsjurister och advokater. Förfarandet går betydligt snabbare än motsvarande process i allmän domstol och kan i vissa fall även bli mindre kostsamt på grund av den minskade tidsutdräkten.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!