MyFondia VirtuellaJuristen

Stiftelseurkund

När man ska starta ett aktiebolag måste bolagets bildare, stiftarna, upprätta en stiftelseurkund. Det är ett dokument som visar att man har beslutat att bilda ett aktiebolag, som ges in i samband med anmälan om registrering hos Bolagsverket.

Stiftelseurkund – innehåll

I en stiftelseurkund anger man hur mycket som ska betalas för varje aktie och hur många aktier respektive stiftare tecknar för egen del. Man uppger även vilka som ska sitta i styrelsen och vem som ska vara revisor, om stiftarna bestämmer att företaget ska ha en revisor.

Det är en fördel om stiftelseurkunden är såväl tydlig som kortfattad. Om man vill att aktierna ska kunna betalas med annan egendom än pengar, apportegendom, ska även det anges i stiftelseurkunden. Utöver detta ska även en bolagsordning tas in i stiftelseurkunden.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!