MyFondia VirtuellaJuristen

Standardavtal för entreprenad

På entreprenadrättens område finns det ingen specifik direkt tillämplig lag. Även om lagar på närliggande rättsområden, såsom köplagen, kan tjäna för viss vägledning är det standardavtal tillsammans med praxis som är de högsta rättskällorna på området.

För entreprenader är standardavtal, såsom de allmänna bestämmelserna för Sveriges Byggindustrier , rättsreglerna som gäller. Av denna anledning tjänar avtalen i vissa fall som tolkningsunderlag – även om beställaren och entreprenören sinsemellan inte har avtalat om att standardavtalen ska gälla.

Om parternas avtal är otydligt på någon punkt, kan alltså standardavtalen komma att avgöra tolkningen. Innebörden av detta är att standardavtalen faktiskt kan påverka avtalsförhållanden även i de fall parterna inte kommit överens om att dessa ska tillämpas.

Inom byggindustrin finns det såväl standardavtal som allmänna föreskrifter som är allmänt vedertagna. Två av de vanligast förekommande är AB 04 och ABT 06, som äger tillämpning på genomförandeentreprenader respektive totalentreprenader.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!