MyFondia VirtuellaJuristen

Skatt

Det finns ingen anledning att betala för mycket skatt. Anledningen att man gör det är ofta på grund av bristande grundförståelse för regler om beskattning. Ett onödigt högt skattetryck kan leda till att tillgångarna i ett bolag inte hamnar där de gör mest nytta. Skatteffekterna är inte heller alltid enkla att förutse och många otrevliga överraskningar kan komma att uppstå. Genom att hjälpa våra kunder med att göra transaktionerna rätt i den löpande verksamheten, vid förvärv, avyttringar, andra omstruktureringar samt optionsprogram ser vi till att tillgångarna används så effektivt som möjligt.

Mervärdesskatt
Som företagare är moms något som aktualiseras vid varje köp eller försäljning av varor eller tjänster. Reglerna upplevs ofta som mycket komplicerade och svåröverblickade samtidigt som konsekvenserna vid felaktig momshantering kan vara mycket betungande. Nedan följer en grundläggande inledning till regleringen av mervärdesskatt.

Läs mer
Fåmansföretagsbeskattning
Äger du en kvalificerad andel i ett fåmansföretag? I så fall omfattas du av de så kallade 3:12-reglerna. 3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!