MyFondia VirtuellaJuristen

Saklig grund för uppsägning kan vara arbetsbrist eller personliga skäl

Sättet på vilket en anställning upphör ur en juridisk synvinkel beror på vilken anställningsform det är fråga om. En tillsvidareanställning upphör normalt genom uppsägning, vilket innebär att anställningen upphör efter en viss uppsägningstid. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, vilket kan hänföra sig till antingen arbetsbrist eller den anställde personligen.

Arbetsbrist som grund för uppsägning
Begreppet arbetsbrist inkluderar inte bara uppsägningar som hänför sig till en brist på arbetsuppgifter, utan även andra fall av uppsägningar som inte grundar sig på personliga skäl.

Läs mer
Personliga skäl som grund för uppsägning
Uppsägningar på grund av personliga skäl är sådana som är hänförliga till arbetstagarens person.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!