MyFondia VirtuellaJuristen

Personuppgifter & dataskydd

Mer eller mindre alla företag behandlar personuppgifter i någon utsträckning. Det kan handla om uppgifter om anställda, kunder eller andra personer som företaget kommer i kontakt med. Oavsett om uppgifterna behandlas för egen eller annans räkning är det viktigt att ha koll på när och hur behandlingen får ske. Från och med maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla, som kommer innebära stora omställningar för många. Jansson & Norin har stor expertis och erfarenhet av reglerna kring personuppgifter och dataskydd och kan hjälpa till med att säkerställa att er behandling är i linje med GDPR.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 ersätter EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Reglerna i den nya förordningen kommer att innebära en del praktiska skillnader för dig som företagare och det finns anledning att redan nu se över hur personuppgifter behandlas i din verksamhet.

Läs mer
Privacy Policy
En Privacy Policy kan uppfylla ett flertal syften. Den är både ett dokument som beskriver ditt företags syn på användarnas integritet och en förpliktelse gällande hur, när och varför ni använder deras personuppgifter. Med en bra författad Privacy Policy kan du också se till att uppfylla en del av dina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer
Överföring av personuppgifter till tredjeland
I personuppgiftslagen (PUL) och även dataskyddsförordningen (GDPR) finns ett förbud mot att överföra personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES). Det finns dock vissa undantag från förbudet.

Läs mer
Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och dataskyddsombud
Utöver djungeln av dataskyddsterminologi, finns också en tydlig fördelning av ansvar och uppgifter. För att uppfylla dina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) behöver du ha koll på din roll och ditt ansvar.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!