MyFondia VirtuellaJuristen

Konsultavtal

I ett vanligt anställningsavtal anlitar man någon för att genomföra speciella arbetsuppgifter medan konsulten istället, generellt sett, anlitas i syfte att åstadkomma ett visst resultat eller för att framställa en specifik produkt. Förhållandet mellan uppdragstagare och uppdragsgivare regleras med fördel i ett konsultavtal.

Att skriva konsultavtal

I allmänhet är parternas relation i ett konsultförhållande mer kortlivad än i en anställningssituation. Samtidigt är konsulten vanligtvis mer självständig än en anställd när det kommer till såväl arbetstider och arbetsställe som ekonomiska risker och arbetsresultatet. Konsultuppdragen varierar stort. Det kan handla om alltifrån rådgivning i mindre skala till genomförandet av systemutvecklingsprojekt som pågår under flera månaders tid.

Utformningen av ett konsultavtal är beroende av flera faktorer såsom vilken typ av uppdrag det gäller, vilken omfattning det har och parternas inbördes styrkeförhållande. Eftersom nämnda faktorer varierar i hög utsträckning, finns det många olika sätt att utforma ett konsultavtal på.

I detta sammanhang är det viktigt att understryka att konsultavtalet måste vara utformat som ett sådant för att en domstol ska bedöma det som ett konsultavtal och inte som ett anställningsavtal . Med en anställning följer bland annat betald semester och pension, vilket gör att en redan kostsam konsult, som juridiskt sett egentligen är anställd, blir ännu dyrare. För konsulten själv inträffar i detta fall oväntade beskattningskonsekvenser eftersom konsulten kommer att beskattas för sina inkomster såsom inkomst av tjänst istället för inkomst av näringsverksamhet. Vill man däremot knyta konsulten närmare till bolaget och på så sätt begränsa dennes möjlighet att arbeta för någon konkurrent, kan man överväga ett vanligt anställningsförhållande.

När det kommer till avtalsskrivningen är det viktigt att utförligt och tydligt redogöra för vilka förväntningar man har på konsulten. Är konsultavtalet väl utformat innehåller det en klar beskrivning av såväl konsultens arbetsuppgifter som när uppdraget ska vara klart och vad effekten blir av att konsulten inte utför uppdraget. Ofta har misslyckade uppdrag sitt ursprung i oklarheter om vad man har kommit överens om. Större projekt bör därför delas upp i etapper, där parterna regelbundet stämmer av och kontrollerar hur uppdraget går fram.

En fråga som ofta ger upphov till diskussion är vem som äger rättigheterna till konsultens arbetsprestation. Eftersom rättigheterna som utgångspunkt tillfaller den som skapar resultatet, är det viktigt att i avtalet tydligt formulera att rättigheterna till konsultens arbetsprestation ska övergå till uppdragsgivaren.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!