MyFondia VirtuellaJuristen

Konkurrensklausul i anställningsavtal

Genom att föra in en konkurrensklausul i anställningsavtalet kan du begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter anställningens upphörande.

Konkurrensklausul – funktion

Trots att de anställda automatiskt har en lojalitetsplikt gentemot dig som arbetsgivare, är det viktigt att i anställningsavtalet , utöver sekretessen, ha klart vad som gäller i det fall dina medarbetare vill gå till en konkurrent eller öppna en verksamhet som konkurrerar med din. I avsaknad av konkurrensklausul är det nämligen fullt förenligt med svensk rätt att bedriva konkurrerande verksamhet med den förre arbetsgivaren när anställningen har upphört. Det råder därmed i stort sett fri konkurrens.

Genom att föra in en konkurrensklausul  i anställningsavtalet kan du dock begränsa den anställdes rätt att bedriva konkurrerande verksamhet, även för tiden efter anställningens upphörande. Konkurrensklausulens funktion är alltså att förlänga lojalitetsplikten till att gälla även efter att anställningen är avslutad.

Här finns det regler om så kallad karantänersättning att ta hänsyn till, det vill säga en ersättning till medarbetaren för perioden denne inte får bedriva någon konkurrerande verksamhet. Utan karantänersättning ökar risken för att konkurrensklausulen bedöms oskälig – och därmed ogiltig.

Bedöm behovet av konkurrensklausul

Det ska poängteras att du inte borde använda konkurrensklausuler slentrianmässigt till alla anställda i alla anställningsavtal, eftersom dessa klausuler riskerar att bli av med sin verkan om de bedöms oskäliga. Vad som är skäligt eller inte får nämligen avgöras från fall till fall. Därför rekommenderas du att analysera vilken skada du riskerar att drabbas av, vad du har som syfte att skydda och under vilken tid du vill att konkurrensklausulen ska gälla för att den ska gälla fullt ut.

Icke-värvning

Som ett alternativ till konkurrensklausulen kan du använda dig av en så kallad icke-värvningsklausul. En sådan föreskriver ett förbud för medarbetaren att under en tid efter anställningen värva företagets kunder eller anställda, med fördelen att du inte är tvungen att betala någon karantänersättning under klausulens giltighetstid.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!