MyFondia VirtuellaJuristen

Kommissionsavtal

Kommissionsavtalet upprättas när en mellanman, kommissionären, på uppdrag av en leverantör eller en producent, i eget namn köper eller säljer varor i utbyte mot exempelvis provision.

I likhet med agenten köper och säljer den så kallade kommissionären för någon annans räkning. Den avgörande skillnaden mellan en kommissionär och en handelsagent är att kommissionären, till skillnad från agenten, agerar i eget namn. Vid köpet behöver kunden alltså inte ens ha vetskap om att kommissionären inte äger varan.

Den vanligaste anledningen bakom att bestämma sig för ett kommissionsförhållande som samarbetsform istället för ett normalt återförsäljarupplägg, är att den som givit komissionären uppdraget, kommittenten,  genom kommissionsavtalet får en viss säkerhet i egendomen m.m. i det fall kommissionären skulle gå i konkurs. På samma gång blir kommissionärens nytta genom avtalet att han inte behöver finansiera sitt lager och att de produkter som inte säljs kan returneras till huvudmannen.

Liksom vad som är fallet för handelsagenter, finns det även här tvingande regler som verkar till kommissionärens förmån gällande exempelvis uppsägningstid och avgångsvederlag – vilka måste beaktas när du ska skriva kommissionsavtal.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!