MyFondia VirtuellaJuristen

Kommersiella avtal

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. Vår känsla för och nyfikenhet på affärer hjälper oss att hitta bra lösningar, vilket leder till att våra kunder gör bättre affärer.

Upprättande av avtal
Vi menar att ett företag är sina avtal. Avtal med anställda, mellan delägare och investerare, mot kunder och leverantörer. Genom att se till att dessa avtal rimmar väl med bolagets behov och bästa går det att skapa ytterligare värde i bolaget. Vi biträder våra kunder med att upprätta bra avtal som begränsar risk, skapar mervärde och som håller i längden.

Läs mer
Granskning och revidering av avtal
I såväl små som stora bolag finns avtal som är lapptäcken av andra avtal. Många gånger har avtalen aldrig har säkrats av en affärsjurist eller advokat. Även när man har haft hjälp med avtalsskrivandet kan innebörden av delar av avtalet vara oklar. I andra fall kan bolagets förutsättningar och inriktning förändrats så att avtalet inte längre är anpassat efter verksamheten. Genom en inledande granskning kan vi ofta hitta förslag på förändringar, förenklingar och förbättringar av bolagets befintliga avtal.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!