MyFondia VirtuellaJuristen

J&N Kravspecifikation

Efter en genomgång av förfrågningsunderlaget sammanställer vi de relevanta frågorna för att delta i upphandlingen i ett lättillgängligt frågeformulär. Vi upplyser dig även om vilken typ av dokumentation du som leverantör behöver ta fram och bifoga till ditt anbud.

Vi vill underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Vi tror att detta gynnar såväl tillväxten som konkurrensen. Tyvärr kan deltagandet i offentliga upphandlingar uppfattas som krångligt och tidskrävande. Tyvärr riskerar även förfrågningsunderlag att vara svårtillgängliga, vilket ibland gör det svårt att utläsa vilka krav som den upphandlande myndigheten egentligen ställer.

Svårtillgängligheten och det, till viss del, tidskrävande arbetet som det innebär att delta i en offentlig upphandling avhåller tyvärr många från att delta och därmed riskera att gå miste om en potentiellt sett mycket viktig affär. För undvika risken att gå miste om en viktig affär och därtill underlätta deltagandet i en offentlig upphandling kan det vara värt att ta extern hjälp, till en rimlig och förutsebar kostnad.

För dig som avser delta i en offentlig upphandling men som känner sig osäker på den upphandlande myndighetens krav, eller helt enkelt inte känner att du har tiden att sätta dig in i kraven erbjuder vi en relativt enkel, men ack så viktig tjänst. Vi har val att kalla tjänsten för, kort och gott, J&N Kravspecifikation.

Tjänsten innefattar följande moment:

  • Genomgång av det förfrågningsunderlag och de krav som gäller för att delta i upphandlingen. Vid genomgången utelämnar vi dock en granskning av de avtalsvillkor som gäller mellan vinnande leverantör och upphandlande myndighet.
  • Efter en genomgång av förfrågningsunderlaget sammanställer vi de relevanta frågorna för att delta i upphandlingen i ett lättillgängligt frågeformulär i klassiskt JA/NEJ-manér. Vi upplyser dig även om vilken typ av dokumentation du som leverantör behöver ta fram och bifoga till ditt anbud.

Förhoppningen är att du som leverantör ska få en tydligare känsla om upphandlingen är något för dig eller om de krav som ställs på dig helt enkelt är för höga. Efter vår genomgång är vår målsättning att du som leverantör ska känna dig trygg i ett beslut om att gå vidare med en inlämning av anbud eller inte.

Vi erbjuder i dagsläget tjänsten för en fast kostnad om 2 500 kronor exkl. moms. Är du intresserad eller vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss för mer information om J&N Kravspecifikation.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!