MyFondia VirtuellaJuristen

J&N Anbudsgenomgång

Vi vill att alla kunder som kommer till oss ska ges samma möjlighet att göra tryggare och bättre affärer med det offentliga. Vi erbjuder fullständig genomgång av förfrågningsunderlaget, upprättande av frågeformulär och riskanalys. Till ett fast pris, såklart.

Är du en van deltagare i offentliga upphandlingar men känner ändå en viss osäkerhet vid anbudsinlämningen? Kanske känner du dig osäker på vilka villkor som gäller mellan dig och den upphandlande myndigheten för det fall du vinner hela upphandlingen. Eller känner du viss osäkerhet för att inte ha fyllt i anbudet korrekt eller missat vissa väsentliga krav?

Vi tror att det finns god anledning att, inför varje offentlig upphandling, minimera riskerna för att såväl göra en sämre affär som gå miste om en bättre.

Visst är du, i förhållande till privata aktörer, intresserad av att veta vilka villkor som kommer att gälla vid en kommande affär eller ett längre samarbete? Vilka villkor som gäller påverkar värdet av affären. Detta gäller givetvis även vid en offentlig upphandling. Även om förhandlingsutrymmet inte motsvaras av vad som gäller i privata förhållanden finns det god anledning att göra sig införstådd med de villkor som kommer att gälla för det fall man som leverantör vinner upphandlingen. Vad händer exempelvis om man inte kan leverera enligt kontraktet; kan man bli skyldig att betala vite etc.?

Vill man vinna en offentlig upphandling och har potentialen att göra det är det onödigt att falla på målsnöret enbart för att man fyllt i anbudet fel, eller missat att bifoga vissa viktiga certifikat eller intyg. Vi ser det som en självklarhet att försöka minimera riskerna för att gå miste om en affär enbart på grund av förbiseende eller tidsbrist.

Så låt oss då hjälpa dig att göra tryggare och bättre affärer med det offentliga. Visst, det innebär visserligen en kostnad, men enligt oss en rimlig sådan. Följande tjänst har vi valt att kalla för ”J&N Anbudsgenomgång”.

Tjänsten innefattar följande moment:

  • Fullständig genomgång av förfrågningsunderlaget, inkluderat en övergripande granskning av kontraktsvillkoren.
  • Vi upplyser dig om vilken typ av dokumentation du som leverantör behöver ta fram och bifoga till ditt anbud samt upplyser dig om relevanta, och eventuellt riskfyllda, kontraktsvillkor som kan påverkar affären
  • Vi går igenom ditt anbud före inlämnande för att minimera riskerna för eventuella formaliafel.

Vad kostar då detta? Vi vill att alla kunder som kommer till oss ska ges samma möjlighet att göra tryggare och bättre affärer med det offentliga. Även om arbetet kan vara tidskrävande och i viss mån variera från upphandling till upphandling och även från kund till kund har vi valt att erbjuda alla våra kunder tjänsten J&N Anbudsgenomgång till ett fast pris om 7 500 kronor exkl. moms . Är det värt det? Vi vill tro det.

Vår förhoppning är, utöver att hjälpa er till en enskilt god affär, att efter ett genomförande av J&N Anbudsgenomgång att vi, genom en djupare inblick i er verksamhet, har möjlighet att tillsammans med er sätta upp långsiktiga rutiner för att underlätta ert kontinuerliga deltagande i offentliga upphandlingar.

Är du intresserad eller vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss för mer information om J&N Anbudsgenomgång.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!