MyFondia VirtuellaJuristen

Kompanjonsavtal i handelsbolag

Om du ska starta eller redan driver bolag tillsammans med en eller flera delägare och ni inte redan har reglerat ert förhållande genom avtal är det hög tid att göra det. När vinsterna ökar eller bolaget blir skuldsatt är det viktigt att ha någonting fast att stödja sig på för att undvika konflikter. I syfte att möjliggöra en smidig drift och vinstfördelning samt ett friktionsfritt utträde ur bolaget är det viktigt att anpassa bolagsavtalet efter just er speciella situation.

Bolagsmännens insats

I ett handelsbolag finns inget krav på att delägarna ska sätta in ett visst kapital i det gemensamma bolaget. Däremot brukar man i allmänhet komma överens om att bolagsmännen ska göra vissa insatser. Prestationerna man talar om i sammanhanget kan exempelvis vara kapitaltillskott eller arbetsinsatser och dessa överenskommelser formuleras med fördel i ett handelsbolagsavtal. På så vis vet alla inblandade vad som krävs av dem, vilket i regel undviker såväl onödiga som tids- och energikrävande diskussioner.

Bolagsmännens ansvar för bolagets skyldigheter och förpliktelser

Det är viktigt att känna till att bolagsmännen svarar personligen och solidariskt – en för alla, alla för en – för ett handelsbolags skyldigheter och förpliktelser. I praktiken betyder detta att bolagets borgenärer, de som har fordringar hos bolaget, kan vända sig till vilken som helst av delägarna och kräva denne personligen på hela skulden.

Bolagets upplösning

Handelsbolagsavtalet kan antingen vara tidsbegränsat eller gälla tillsvidare. Ett tillsvidareavtal kan som utgångspunkt sägas upp när som helst och uppsägningstiden är, om man inte avtalar om annat, sex månader. Därutöver finns ett antal lagstadgade regler som innebär att bolaget under vissa förutsättningar ska lösas upp i förtid. Bland annat gäller detta om en bolagsman försätts i konkurs eller avlider. Eftersom en förtida upplösning inte sällan hänför sig till en enskild bolagsman, är en upplösning ofta en opraktisk lösning i den mån man vill fortsätta att bedriva verksamheten. Det kan därför vara en god idé att i avtalet formulera regler om utträde och inlösen, vilka aktualiseras vid upplösningssituationer.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!