MyFondia VirtuellaJuristen

Granskning och revidering av avtal

I såväl små som stora bolag finns avtal som är lapptäcken av andra avtal. Många gånger har avtalen aldrig har säkrats av en affärsjurist eller advokat. Även när man har haft hjälp med avtalsskrivandet kan innebörden av delar av avtalet vara oklar. I andra fall kan bolagets förutsättningar och inriktning förändrats så att avtalet inte längre är anpassat efter verksamheten. Genom en inledande granskning kan vi ofta hitta förslag på förändringar, förenklingar och förbättringar av bolagets befintliga avtal.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!