MyFondia VirtuellaJuristen

Franchiseavtal

När man talar om franchising talar man vanligtvis om ett distributionssystem som används för marknadsföring av varor, teknologi och tjänster. Vad man strävar efter är att skapa efterfrågan hos framförallt konsumenter.

Vad som skiljer franchising från återförsäljarupplägget är att franchisetagaren, till skillnad från återförsäljaren, utövar sin verksamhet efter en franchisegivares koncept. På så sätt knyts parterna väldigt nära varandra. Mer konkret innebär distributionsförhållandet vanligtvis att franchisegivaren, mot en viss ersättning, ger franchisetagaren rätten att använda givarens varumärke och know-how.

I syfte att skapa ett framgångsrikt franchisesystem bör franchisegivaren ta fram ett affärskoncept som är enhetligt och som kan används av samtliga distributörer som ingår i systemet. För att uppnå syftet bör franchisegivaren alltså med fördel framställa ett franchiseavtal som fungerar för såväl befintliga som potentiella franchisetagare. Genom att särbehandla någon genom att exempelvis ge denne särskilda förmåner, riskerar man att övriga franchisetagare blir förargade och inte följer reglerna om enhetlighet. På så vis försvagas affärskonceptet. Den bakomliggande tanken är egentligen affärsmässig snarare än juridisk. Konsumenterna ska helt enkelt få en lika god upplevelse oavsett var de stöter på konceptet. Däremot behöver man vanligtvis juridiken för att i längden säkerställa affärsmässigheten.

I allmänhet beskrivs affärskonceptet i någon form av manual, vilken något förenklat innehåller detaljer kring hur franchisetagarens dagliga arbete ska gå till. Manualen bifogas i sin tur till själva franchiseavtalet. Eftersom konceptet i takt med innovationer på marknaden hela tiden är under utveckling, är det väldigt viktigt att som franchisegivare försäkra sig om möjligheten att göra ändringar i sitt franchiseavtal. För verksamhetens tillväxt är det nämligen många gånger nödvändigt att ha möjlighet att ändra exempelvis produktsortimentet och konceptmanualen. Däremot måste man som franchisegivare ha i åtanke att de enskilda franchisetagarna sätter ett stort värde i förutsebarhet och rimliga villkor. Även om man genom sitt franchiseavtal har försäkrat sig om en möjlighet att ändra konceptet, bör man alltså fundera över när och hur man ska utnyttja möjligheten.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!