MyFondia VirtuellaJuristen

Filial

När det talas om att ett utländskt företag har en filial i Sverige, menar man att det utländska företaget bedriver sin verksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor som förvaltas självständigt.

Filialer används i praktiken som ett sätt att erövra nya marknader utomlands, utan att behöva starta ett dotterbolag i det nya landet.

Trots att filialen får ett svenskt organisationsnummer när den registreras hos Bolagsverket, är den i sig ingen separat juridisk person. Istället är filialen en del av det utländska företaget. På samma gång har filialen inget aktiekapital och dess tillgångar och skulder utgör en del av det utländska företagets sammanlagda förmögenhet. Däremot ska filialen ha en egen bokföring, vilken ska vara skild från det utländska bolaget.

En utländsk verksamhet får inte ha mer än en filial i Sverige. För att konstatera det uppenbara så hindrar inte detta filialen från att bedriva verksamheten på flera svenska orter.

Vad avser rättsförhållanden som uppkommer i verksamheten i Sverige gäller svensk lag och därmed inte lagen i landet där det utländska företaget är registrerat.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!