MyFondia VirtuellaJuristen

Ekonomisk förening

För att Bolagsverket ska kunna registrera en ekonomisk förening måste det finnas minst tre medlemmar som vill starta den. Tanken med denna bolagsform är att medlemmarna ska vara aktiva i verksamheten, exempelvis genom att delta som konsumenter eller leverantörer.

Medlemmarna kan även välja att delta genom att arbeta inom föreningen eller genom att utnyttja föreningens tjänster. Den ekonomiska föreningens syfte är med andra ord att på olika sätt gynna medlemmarnas ekonomiska intressen.

En fördel med den ekonomiska föreningen är att medlemmarna, utöver deras individuella insats, inte blir personligt betalningsansvariga för de eventuella skulder föreningen inte kan betala.

Ett faktum som både kan vara en fördel och nackdel med ekonomiska föreningar är att de är öppna för alla, varför medlemmarna i princip inte kan vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Ett tips är därför att utforma stadgarna på ett tydligt sätt för att undvika missförstånd och oenighet bland medlemmar.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!