MyFondia VirtuellaJuristen

Distributionsavtal

I fråga om distribution finns flera olika juridiska former att använda sig av. Regleringen kan ske genom handelsagenter, återförsäljare, kommissionärer, franchising och varumärkeslicensiering. Beroende på valet av affärsmodell kommer vitt skilda juridiska regelverk att aktualiseras och ert distributionsavtal måste anpassas därefter.

Förhållandet mellan leverantör och distributör kan till stor del regleras genom avtal och det räcker sällan med att enbart komma överens om att den ena parten ska leverera produkterna till den andra parten. För att samarbetet ska fortsätta smidigt, effektivt och under en längre tid krävs det snarare att man i ett distributionsavtal reglerar både villkoren för leverans och betalning samt vem som står ansvarig för eventuella fel i produkterna.

Agentavtal
När jurister pratar om handelsagenter är det sällan frågan om den typ av agent som nämns i samband med att Zlatan ska skriva nytt kontrakt. Agentens uppgift i det här sammanhanget är istället att förmedla kontakten mellan exempelvis leverantören (den så kallade huvudmannen i juridiska termer) och kunden.

Läs mer
Kommissionsavtal
Kommissionsavtalet upprättas när en mellanman, kommissionären, på uppdrag av en leverantör eller en producent, i eget namn köper eller säljer varor i utbyte mot exempelvis provision.

Läs mer
Återförsäljaravtal
Återförsäljaren är någon som köper produkter i eget namn, från exempelvis en leverantör eller en tillverkare, i syfte att sälja vidare dessa för egen räkning.  För att samarbetet mellan nämnda parter ska fortsätta smidigt och på lång sikt är det en fördel att i ett återförsäljaravtal reglera villkoren för samarbetet.

Läs mer
Franchiseavtal
När man talar om franchising talar man vanligtvis om ett distributionssystem som används för marknadsföring av varor, teknologi och tjänster. Vad man strävar efter är att skapa efterfrågan hos framförallt konsumenter.

Läs mer
Varumärkeslicens
Om man vill använda någon annans varumärke utan att riskera att bli skadeståndsskyldig måste man oftast se till att få en varumärkeslicens till stånd. En varumärkeslicens kan något förenklat sägas bestå i rätten att utnyttja ett skyddat varumärke.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!