MyFondia VirtuellaJuristen

Bolagsrätt

Visst finns det både roliga och tråkiga stunder som företagare? Vi är med hela vägen. Från planering av bolagsstruktur, bolagsbildning och aktieägaravtal till nyemissioner och företagsförsäljning. Men också då en avveckling eller likvidation står för dörren.

Aktiebolag
Funderar du på att bedriva en verksamhet som kommer ta stora ekonomiska risker och ha anställda? Föreställer du dig stora vinster sedan du tagit ut lön? Och har du kanske tankar på att någon gång i framtiden sälja verksamheten? Då är det en god idé att överväga att bedriva din verksamhet genom ett aktiebolag.

Läs mer
Handelsbolag och kommanditbolag
Handelsbolaget är en förhållandevis smidig bolagsform, i vilken delägarna inbördes har stort utrymme att avtala om vilka regler som ska gälla mellan dem.

Läs mer
Ekonomisk förening
För att Bolagsverket ska kunna registrera en ekonomisk förening måste det finnas minst tre medlemmar som vill starta den. Tanken med denna bolagsform är att medlemmarna ska vara aktiva i verksamheten, exempelvis genom att delta som konsumenter eller leverantörer.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!