MyFondia VirtuellaJuristen

Bilda ett aktiebolag

Att bilda ett aktiebolag kan vara en god idé. Aktiebolaget är exempelvis ett bra alternativ på bolagsform om man vill bedriva en verksamhet utan att ta alltför stora ekonomiska risker. Men hur bildar man ett aktiebolag?

Att bilda ett aktiebolag – steg 1 – stiftelseurkund

1. När du har en bra idé och beslutar att bedriva verksamheten genom ett aktiebolag börjar du med att upprätta ett utkast till en stiftelseurkund. Det är ett dokument som visar att du har beslutat att bilda ett aktiebolag. I stiftelseurkunden anger du bland annat hur mycket som ska betalas för varje aktie och hur många aktier respektive bolagsbildare tecknar för egen del.

Att bilda ett aktiebolag – steg 2 – bolagsordning

2. Stiftelseurkunden ska dessutom innehålla ett förslag till bolagsordning . Det är en fördel att, om det är möjligt, få till en korrekt bolagsordning redan från början. I annat fall kommer du tvingas komplettera bolagsordningen, vilket av naturliga skäl drar ut på tiden.

Att bilda ett aktiebolag – steg 3 – betalning och bankintyg

3. Därefter ska du betala för aktierna. Vanligast är att man betalar aktierna med pengar och det görs på enklast sätt genom att göra en insättning på ett särskilt konto i banken. Bolagsverket kommer att kräva att få ett intyg som visar att aktiekapitalet är betalt – ett bankintyg. Se till att banken utfärdar ett sådant när pengarna sätts in på kontot.  Det är även möjligt att betala aktierna med så kallad apportegendom. Ett krav för att få betala aktierna med sådan egendom är dock att egendomen kan antas bli till nytta för företagets verksamhet.  Ha i åtanke att betalningen för en aktie får inte understiga aktiens kvotvärde, det vill säga värdet du får om du dividerar bolagets aktiekapital med det totala antalet aktier i bolaget.

Att bilda ett aktiebolag – steg 4 – underteckna stiftelseurkund

4. När aktierna har tecknats och betalts samt utkastet till stiftelseurkund har färdigställts, ska du och övriga stiftare (ett annat ord för er som bildar bolaget) göra ert slutliga ställningstagande till bolagsbildningen. Detta görs genom att underteckna den färdigställda stiftelseurkunden. Var noggrann med att samtliga stiftare skriver under stiftelseurkunden och att de stiftare som tecknar aktier även skriver på aktieteckningen.

Att bilda ett aktiebolag – steg 5 – registrering

5. Redan när alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden anses bolaget vara bildat, men det är inte fullvuxet. Det måste nämligen, inom sex månader från det att stiftelseurkunden har upprättats, anmälas för registrering hos Bolagsverket. Är registreringsavgiften betald och alla dokument är upprättade på rätt sätt, registrerar Bolagsverket ditt företag. Det får ett organisationsnummer och ett registreringsbevis samtidigt som att företaget blir en juridisk person (tooltip: Det innebär bland annat att aktiebolaget kan ingå avtal, vara part i rättegång, äga tillgångar och ha egna skulder.)

Att bilda ett aktiebolag – steg 6 – sätt igång verksamheten

6. Klart. Aktiebolaget är bildat och registrerat. Du kan nu sätta igång med din verksamhet.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!