MyFondia VirtuellaJuristen

Anbudsgivning

Offentlig upphandling kan uppfattas som byråkratiskt och krångligt. Det rör sig om stora affärer, men som företagare kan man vara rädd för att de pressade priserna innebär att man inte kan konkurrera med kvalitet. Vi hjälper dig med såväl standarddokumentation som rutiner för din anbudsgivning. Givetvis kan vi även projektleda hela anbudsprocessen åt dig.

J&N Kravspecifikation
Efter en genomgång av förfrågningsunderlaget sammanställer vi de relevanta frågorna för att delta i upphandlingen i ett lättillgängligt frågeformulär. Vi upplyser dig även om vilken typ av dokumentation du som leverantör behöver ta fram och bifoga till ditt anbud.

Läs mer
J&N Anbudsgenomgång
Vi vill att alla kunder som kommer till oss ska ges samma möjlighet att göra tryggare och bättre affärer med det offentliga. Vi erbjuder fullständig genomgång av förfrågningsunderlaget, upprättande av frågeformulär och riskanalys. Till ett fast pris, såklart.

Läs mer
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!