MyFondia VirtuellaJuristen

Allmänna villkor för att hantera en stor variation av situationer

Lagar utformas vanligen brett för att kunna hantera en stor variation av situationer. För att undvika en tillämpning av lagar som inte är särskilt anpassade för din rörelse, är det en god idé att utforma särskilda allmänna villkor som gäller i verksamheten. Inte minst med anledning av att du samtidigt undviker att ha en mängd olika avtal med kunder som köper liknande tjänster eller produkter. Genom allmänna villkor undviker du därmed onödigt merarbete och får bättre överblick på de villkor du tillämpar gentemot kund.

ANPASSA DE ALLMÄNNA VILLKOREN EFTER ER VERKSAMHET

De allmänna villkoren bör så långt som möjligt anpassas till den specifika verksamheten. Villkoren för en IT-konsults tjänster skiljer sig av naturliga skäl från villkoren för en e-handelsplattform. Samtidigt ser villkoren generellt sett annorlunda ut beroende på om verksamheten utformats för business-2-business eller business-2-consumer.

På ett affärsmässigt plan är effekten av väl utformade allmänna villkor att verksamheten effektiviseras.  De fungerar oavsett vem kunden är och, om man i verksamheten levererar olika typer av produkter och tjänster, oavsett vad som levereras i det enskilda fallet. Detta innebär att ni slipper onödigt merarbete genom att gång på gång formulera något som ni ändå har tänkt att tillämpa på samtliga kunder. Villkoren fungerar även i vissa fall som ett sätt att förtydliga för kunden hur företaget arbetar och vad kunden har att förvänta sig.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!