MyFondia VirtuellaJuristen

Aktier

En aktie brukar definieras som en andel i ett aktiebolag . När du äger aktier i ett företag är du med andra ord delägare i företaget. Som utgångspunkt föreskriver lagen att aktierna ska få överlåtas fritt, men genom bolagsordningen eller aktieägaravtalet kan man inskränka den så kallade fria överlåtbarheten.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!