MyFondia VirtuellaJuristen

Aktiekapital

Aktiekapitalet är summan av det nominella värdet på ett aktiebolags totala antal aktier . I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 50 000 kronor i ett privat aktiebolag och minst 500 000 kronor i ett publikt aktiebolag.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!