MyFondia VirtuellaJuristen

Ställ din fråga, och få ett kostnadsfritt svar.

Vi vill göra vad vi kan, och hjälpa till. Därför startar vi Legal Clinic, ett pro bono-initiativ där vi svarar på coronarelaterade affärsjuridiska frågor, utan kostnad. 

En ny spelplan

Kanske har det aldrig varit så viktigt att fatta rätt slags beslut som nu. Beslut som värnar individen, familjen, teamet, företaget, kunderna, leverantörerna, det lokala samhället, den nationella och den globala kontexten. Välinformerade beslut som behöver vara rationella, avpassade, solidariska. Som tar höjd för de korta -kanske akuta -perspektiven, och som tar sikte på en långsiktigt hållbar verksamhet beyond Corona.

Ställ din fråga, och få ett kostnadsfritt svar.

Din fråga besvaras så fort det bara är möjligt av någon av våra 110 jurister. Vi kommer även att löpande informera och vägleda på vår blogg.