MyFondia VirtuellaJuristen

Företagsöverlåtelser och finansiering samt andra projektartade ärenden

Juristerna i Fondia transaktionsteam har avsevärd kunskap om varje kunds bransch vilket kombineras med gedigen expertis angående transaktions- och fiansieringsprojekt.

Bred och mångsidig service

Fondia biträder kunder mångsidigt inom affärsjuridikens breda område och tar även hand om mer omfattande projekt, så som företagsöverlåtelser, företagsköp, finansieringsrundor och andra projektartade ärenden. Vår företags- och finansieringsgrupp har bred erfarenhet av företagsöverlåtelser i varierande omfattning, både på ett nationellt och internationellt plan.

Vår service täcker alla delar och skeden av projektet, dvs. allt från att strukturera transaktionen (inklusive skattefrågor i anknytning till transaktionsstrukturen) till tiden efter integrationen av målföretaget.

Vårt erfarna team sköter till exempel följande uppdrag:

 • företagsarrangemang och företagsköp
 • kapitalinvesteringstransaktioner och utbrytning
 • kapitalmarknadstransaktioner
 • omstrukturering av ägande och finansiering
 • fastighetstransaktioner
 • incentivprogram och placeringsarrangemang för ledningen
 • juridiska och skattemässiga Due Diligence granskningar
 • arrangemang gällande koncernstruktur (fusion, delning, etc.)
Våra finansierings experter rådgiver i:
 • finansieringsarrangemang i eget och främmande kapital
 • rörelsekapital-, fastighets- och företagsköpsfinansiering
 • investering i riskkapitalfonder
 • konstruktion av riskkapitalfonder
 • MBO- och minoritetsandelstransaktioner
 • Joint Venture arrangemang

Medlemmarna i vår företags- och finansieringsgrupp arbetar regelbundet som rådgivare och projektledare i olika företagsarrangemang och företagsöverlåtelser, både som representanter för köparen, säljaren, gäldenären, investeraren och målföretaget samt som rådgivare för investerare i portfolieprojekt. 

I enlighet med Fondias arbetssätt deltar alltid även erfarna jurister, med bakgrund som bolagsjurister, i projekten gällande företagsarrangemang. Detta möjliggör bland annat genomförandet av målbolagets Due Diligence granskning med sådan noggrannhet och effektivitet att övertagandet av målbolagets juridiska angelägenheter i integrationsstadiet går smidigt och kostnadseffektivt.

Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!