MyFondia VirtuellaJuristen

Det finns ingen anledning att betala för mycket skatt. Anledningen att man gör det är ofta på grund av bristande grundförståelse för regler om beskattning. Ett onödigt högt skattetryck kan leda till att tillgångarna i ett bolag inte hamnar där de gör mest nytta. Skatteffekterna är inte heller alltid enkla att förutse och många otrevliga överraskningar kan komma att uppstå.

Genom att hjälpa våra kunder med att göra transaktionerna rätt i den löpande verksamheten, vid förvärv, avyttringar, andra omstruktureringar samt optionsprogram ser vi till att tillgångarna används så effektivt som möjligt.

  • Vårt team erbjuder kvalificerad skatterådgivning åt företag och stiftelser
  • Vi har bred kompetens inom såväl nationell som internationell skatterätt
  • Vi har också mångårig erfarenhet inom mervärdeskatt och ger klientfokuserad rådgivning
  • I frågor som har en anknyttning till utlandet arbetar vårt team arbetar gränsöverskridande med våra kollegor i Finland och Baltikum
Ställ en fråga till våra jurister
Våra 110 experter är redo för din juridiska utmaning.

Ställ en fråga till oss?

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!

Ställ en fråga till våra jurister

1. Vem är du?
2. Hur kan vi hjälpa dig?
Tack för kontakt!