MyFondia VirtuellaJuristen
Sten Lövrup
Senior Legal Counsel
’’

Värdet på offentlig upphandling för den europeiska unionen motsvarar lite drygt 16% av BNP (totalt ca 3000 miljarder Euro). Offentlig upphandling är alltså ett oerhört intressant och även högst aktuellt affärsområde. Jag hjälper mina kunder med såväl överprövningar som att lämna anbud och göra strategiska avvägningar i sina affärer med den offentliga sektorn.

Jag har arbetat i många år med, och för den offentliga sektorn och har därför god inblick i hur tankarna går, hur rutinerna ser ut och hur man bör tänka som leverantör för att få till det bästa möjliga partnerskapet. Det som känns självklart i det privata näringslivet är inte alltid lika självklart i affären med offentlig sektor, och som alltid så är det kunskap som är nyckeln till bra rådgivning och en lyckad affär! 

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet