MyFondia VirtuellaJuristen
Roger Axelsson
Senior Legal Counsel, Team Leader
’’

Jag anslöt till Fondia 2018 i samband med att Jansson & Norin blev en del av Fondia. Jag arbetar i huvudsak med M&A och bolagsrätt, men även en hel del med IP och kommersiella avtal. Efter att ha varit med och byggt upp Jansson & Norin och nu anslutit till Fondia är jag övertygad om att vår pragmatiska och affärsmässiga inställning till juridiken som ett (kreativt) verktyg för kommer vinna än större plats på marknaden.

De främsta behållningarna med att arbeta som jurist är att få bidra till att 1 + 1 blir 3, oavsett om det sker genom ett bolagsförvärv, ett incitamentsprogram eller en kreativ lösning på ett till synes oöverstigligt problem. Vi har sett det ske för många av våra kunder och när det sker, det är då vi verkligen gör skillnad!

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet