MyFondia VirtuellaJuristen
Robin Andersson
Legal Counsel
’’

Några av de viktigaste funktionerna för att samhället ska fungera är byggnader att bo och arbeta i, infrastruktur för transporter och byggnationer som kan bidra till att producera de resurser vi behöver. Därför gillar jag att jag i mitt arbete ges chansen att stötta samhällsbyggare, entreprenörer och byggherrar, när de behöver hjälp med juridiken.

Trots allas goda intentioner stöter projekt ibland på problem som inte parterna själva lyckas lösa, min specialisering är därför tvistehantering, särskilt inom entreprenad- och avtalsfrågor. Här är min grundinställning att alltid försöka hitta den bästa lösningen för våra kunder.

I mitt tidigare yrkesverksamma liv har jag mestadels arbetat med olika former av tvistelösning, entreprenad- och avtalsrätt på bl.a. advokatbyrå och domstol.

När jag inte ägnar mig åt juridiken hittar du mig dansgolvet, stampandes med fötterna, spelandes spel eller läsande böcker.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet