MyFondia VirtuellaJuristen
Robert Ander
Senior Legal Counsel
’’

Jag ger dagligen våra kunder råd i olika affärsrättsliga frågor, inklusive IT-rätt, kommersiella kontrakt, distribution, IPR, dataskydd etc. Innan jag började på Fondia 2014 arbetade jag som bolagsjurist inom olika branscher inklusive IT, TV- och media och distribution. Jag har tidigare också omfattande arbetat med konkurrensrättsliga frågor på Vinge och Konkurrensverket. Efter examen från Stockholms Universitet arbetade jag som tingsnotarie och studerade EU rätt i Amsterdam.

Livet är mer än bara arbete. Jag spenderar mycket tid med familj och vänner. Jag tycker också om att fotografera, klättra och spela golf. Jag föredrar att åka på två hjul som motion och nöje.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet