MyFondia VirtuellaJuristen
Matilda Karlsson
Senior Legal Counsel
’’

Jag anslöt mig till Fondia i september 2019, efter att under hela min tidigare karriär arbetat som bolagsjurist. Jag har mångårig erfarenhet från bolag inom media-industrin, där jag framför allt arbetat med tv- och musikrättigheter. Åren som bolagsjurist har gett mig en bred juridisk grund och det jag älskar med juridiken är möjligheten att kunna vara med och påverka bolag och dess affärer från start till mål. Med erfarenhet från både börsnoterade bolag och start-ups har jag mött och hanterat bolags utmaningar både i början av ett bolags resa så väl som i senare skeden. Jag ser mig själv som en pragmatiskt tänkande jurist som sätter affären i första rummet.

Livet handlar dock om mer än bara arbete och ledig tid ägnas åt familj, vänner, träning och livets goda. Jag älskar att resa och uppleva nya platser och möta nya kulturer.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet