MyFondia VirtuellaJuristen
Linda Graf
Senior Legal Counsel
’’

Jag inspireras och attraheras av entreprenörskapet och brinner särskilt för bygg- och teknikrelaterade frågor. Att förstå komplexa tekniska samband och hantera dessa med bland annat juridiken som verktyg är fantastiskt givande. Det är också en härlig utmaning att praktisera juridiken på ett strategiskt sätt och att ge våra kunder råd kring olika handlingsalternativ. Detta särskilt utifrån ett riskminimeringsperspektiv men också utifrån affärsnyttan vilken skiljer sig beroende på våra kunders olika verksamhetsinriktningar, marknadspositioneringar, mål och utmaningar m.m.

Jag började på Fondia hösten 2019 efter att tidigare ha varit verksam advokat. Jag har även erfarenhet av arbete på olika statliga myndigheter och från domstolsvärlden. På Fondia arbetar jag främst med entreprenad- och konsulträtt. Jag hjälper våra kunder med att bland annat upprätta och granska avtal men företräder även våra kunder som ombud i händelse av tvist både i domstol eller i skiljeförfarande när så krävs.

Jag är en modig och uthållig själ som tror på transparens och kommunikation för att förstå varandras affärer. När jag inte granskar byggrelaterade handlingar njuter jag gärna av snön med skidor under fötterna, av vågorna från en bräda eller av fingrarna i jorden under någon exotisk planta som jag  kämpar för dess överlevnad i vårt tidvisa hårda nordiska klimat.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet