MyFondia VirtuellaJuristen
Lars Fridén
Legal Counsel
’’

Jag har hört att jag inte framstår som en typisk jurist. Vad det mer exakt betyder vet jag inte riktigt men i vilket fall som helst så fungerar det väldigt bra ihop med att arbeta på Fondia. Fondia ger mig stora möjligheter att arbeta med det jag är bra på och på det sätt som passar mig bäst. Det jag är bra på och verkar ha mest fallenhet för är avtal i alla dess former, bolagsrätt och arbetsrätt. Innan sammanslagningen med Fondia jobbade jag på Jansson & Norin med ett särskilt fokus på de lite mindre bolagen med stora ambitioner och erfarenhetsmässigt ligger alltså bolag i tillväxtfas nära till hands att vara en favoritkund. Har därmed jobbat mycket med kapitalanskaffningar, incitamentsprogram och olika typer av kommersiella avtal. Är även en återvändare till Fondia efter en kortare sejour på revisionsbyrå.

Om inte på kontoret så hittar ni mig sannolikt i gymmet, lå löparbanan, på fotbollsplanen eller på golfbanan.

Kontaktinformation
Kompetens & Erfarenhet