MyFondia VirtuellaJuristen
Karin Broman
Senior Legal Counsel
’’

Efter många års erfarenhet på olika bolagsjuristbefattningar, en chefsjuristbefattning, en tid som egenföretagare och en kort tid på byrå, anslöt jag till Fondia i augusti 2019.

Min passion är innovationsintensiva företag i tillväxtfas och att kunna bistå kunden med juridiska verktyg som behövs för att kunden ska nå sina strategiska affärsmål.

Immaterialrätt och tillhörande frågor om att kapitalisera på IP genom licensavtal, franchiseavtal, överlåtelseavtal men även intrång liksom IT-avtal, konkurrensfrågor, marknadsrätt och kommersiell avtalsrätt liksom frågor om styrelsearbete är de områden där jag har stor erfarenhet. För att kunna addera värde för kunden är det helt avgörande att som jurist kunna sätta sig in i affären, bli en möjliggörare och kunna identifiera scenarios och alternativa upplägg framåt. Därför tror jag stenhårt på Fondias inriktning där vi strävar efter att proaktivt stödja våra kunder så att de kan förverkliga sina affärsidéer!

Om jag inte är på jobbet är jag förmodligen ute och löptränar, spelar en runda väldigt dålig golf, paddlar eller seglar.  

Kontaktinformation
Bloggar & Evenemang